Komplet sadrži dva kamiona

Vatrogasni kamion dimenzije/dužina 25cm,visina 15cm,širina 9cm

Kretanje-frikcija(guranjem dobija ubrzanje)

materijal-plastika

Kamion đubretarac dimenzije/dužina 30c,.visina 12cm,širina 8cm

Mogućnost skidanja kontejnera

Kretanje-frikcija(guranjem dobija ubrzanje)

materijal-plastika