Podaci koje potrošač unosi prilikom pravljenja porudžbine ,služe isključivo u svrhu kontakta sa nama i kurirom brze pošte i neće biti korišćene u druge svrhe.

Podaci koje potrošač unosi u obrazac o odustajanju od ugovora zaključenog na daljinu,služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i neće biti korišćene u druge svrhe.

Pristupanjem sajtu prodajaigracaka, vi prihvatate i slažete se da će te poštovati sledeći privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u ovoj izjavi Politike privatnosti, morate odmah da prestane da koristi sajt i / ili usluga Sajt.

Ova politika može da se promeni s vremena na vreme ažuriranjem stranice. Trebalo bi da proverite ovu stranicu povremeno kako bi bili sigurni da ste upoznati sa svim promenama.