Korišćenjem sajta prodajaigracaka.rs prihvatate Uslove korišćenja navedene u sledećem tekstu. Molimo da pročitate tekst pažljivo kako biste izbegli nedoumice. Hvala!

Uslovi korišćenja

Za korišćenje web stranice prodajaigracaka.rs, primenjuju se ovi Opšti Uslovi korišćenja i svi važeći zakoni i pravni propisi.

Posetom i/ili kupovinom na našoj online prodavnici “prodajaigracaka” (prodajaigracaka.rs) prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu i sve važeće zakone i pravne propise. Pristupom i korišćenjem usluga ove stranice smatra se da ste upoznati sa svim uslovima i odnosima, da ste ih pročitali, razumeli, i da ih vašom odlukom o kupovini prihvatate. “prodajaigracaka” (prodajaigracaka.rs) zadržavaju pravo da bez prethodnog obaveštavanja korisnika vrše izmene i dopune Uslova korišćenja.

on line prodavnica TVITIITI- ima pravo izmene Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, uključujući i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja ili niste punoletni, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe naše internet stranice. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima usled neinformisanosti o sadržaju Uslova korišćenja i njihovih izmena.
Uslovi korišćenja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije. Ne isporučujemo robu van granica Republike Srbije.

Komunikacija

Sa nama komunicirate elektronskim putem (e-mail). Ukoliko niste sigurni da ćete ispravno popuniti narudžbenicu, možete nas pozvati na dati telefon.Pomoći ćemo vam oko poručivanja.

Naša komunikacija prema vama će biti obavljana putem elektronske pošte (direktno na Vaš email), obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu i putem telefona.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime preduzeća TVITIITI (prodajaigracaka.rs) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost podataka naših kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima kao i podatke neophodne za poslovanje i komunikaciju sa korisnicima u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Kupovina

Kupcem se smatra svaka osoba koja plati barem jedan proizvod i dostavi svoje podatke za dopremu robe.

Zadržavamo mogućnost poništavanja narudžbine u slučaju da kupac nije ostavio kompletno validne podatke(adresa,kontakt telefon).Zadržavamo mogućnost poništavanja narudžbine u slučaju da kupac nije preuzeo predhodnu porudžbinu(vratila brza pošta,poručio nije preuzeo…)

Zadržavamo mogućnost greške i poništavanje narudžbine u slučaju da je navedeno da određeni artikal ima na stanju, a da je zapravo rasprodat ili oštećen.

Plaćanja

Plaćanja u našoj internet prodavnici možete obaviti na tri načina: pouzećem u gotovini, karticom(ukoliko brza pošta ima tu mogućnost) ili uplatom na račun.

Cene na sajtu su iskazane u dinarima pri čemu je PDV uračunat u cenu.

Isporuka

Isporuka kupljenih artikala iz naše online prodavnice se vrši isključivo posredstvom kurirske službe sa kojom imamo ugovor.Nakon porudžbine kontaktiramo kupca,ukoliko kupcu ne odgovara brza pošta ili iznos poštarine storniramo porudžbinu.

Nažalost, nemamo opciju da kupci sami biraju željenu službu za dostavu. Isporuku vršimo samo u granicama Republike Srbije.

Nemamo opciju ličnog bez predhodne naše saglasnosti da je lično preuzimanje moguće organizovati.

Vaš nalog

Za kupovinu na našem sajtu nije potrebna registracija.

Ukoliko se registrujete odgovorni ste za održavanje svog naloga i poverljivost lozinke koje ste dobili prilikom Registracije. Korišćenjem sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena.

Maloletna lica mogu koristiti ovaj sajt isključivo uz nadzor roditelja ili staratelja. Kupovinu preko sajta može obaviti samo punoletno lice.

Opisi proizvoda

Internet prodavnica igračaka “prodajaigracaka” nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe prodajaigracaka ne garantuju da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda potpuno tačni, pouzdani, kompletni i bez grešaka.

Ukoliko se dogodi da proizvod koji ste kupili ima sve u tekstu napisane karakteristike a ima vizuelno odstupanje koje ne umanjuje funkcionalnost proizvodao u smislu boje i dizajna ne smatra se da je pogrešno poslat proizvod.

Ako vam je bitno da proizvod bude u određenoj boji ili određenog dizajna molimo vas da pre kupovine obavezno izvršite upit dali takav proizvod ima na stanju.

Upit poslati obavezno sa šifrom proizvoda na info@prodajaigracaka.rs

Fotografije proizvoda

Slike proizvoda na sajtu su ilustrativne prirode,trudimo se da budu što autentičnije slike ali ne garantujemo potpunu autentičnost.

Zadržavamo mogućnost greške ili razlike u pogledu boja i sitnih detalja.

Fotografije prikazane na internet stranici Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne sme se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati niti na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti firme TVITIITI. Svako nepridržavanje uslova iz prethodnih stavova ovog člana povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade nematerijalne štete. Firma TVITIITI zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji.

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda koje su navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Sajt “prodajaigracaka” ima pravo da otkaže narudžbenicu (uz slanje email obaveštenja,sms poruke ili telefonskim pozivom) ukoliko je slučajno došlo do greške prilikom postavljanja cene proizvoda na sajt, npr. umesto 2000 dinara je navedena cena od 200 din, i slično. Trudimo se da sve informacije, a time i cene proveravamo i ažuriramo, ali molimo korisnike da imaju razumevanja i strpljenja ukoliko dođe do nekih grešaka.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD)

Poštarina

Zbog stalnih promena cena poštarine nismo dali opciju fiksna poštarina.

Ukoliko kupcu ne bude odgovarala visina poštarine,u komunikaciji nakon poručivanja storniraćemo porudžbinu(nakon poručivanja kad kontaktiramo kupca i dobije informaciju o visini poštarine,ukoliko ne odgovara može da odustane od porudžbine)

Na sajtu prodajaigracaka.rs obično se poštarina uračunava u konačan iznos za naplatu automatski, kako bi se izbegle moguće zloupotrebe od strane kurira.

Nismo odgovorni ukoliko kurir naplati više od iznosa koji je unet u sistem brze pošte.

Nemamo opciju besplatna pošatrina.

Reklamacije

Online prodavnica prodajaigracaka.rs prihvata reklamaciju proizvoda u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – i pravilima dobre prakse.

Detaljno o Reklamaciji proizvoda na https://prodajaigracaka.rs/wp-content/uploads/Reklamacija-Povrat-paketa-Prava-i-obaveze.pdf 

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost i/ili nezakonitost određene odredbe Uslova korišćenja neće ni u kom slučaju uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenljiva ili nezakonita odredba će biti biće zamenjena drugom, odgovarajućom odredbom.

Kupac može postati svaka punoletna i poslovno sposobna osoba koja prihvata naše uslove korišćenja što se potvrđuje porudžbinom artikala. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

Prihvatanje uslova korišćenja kupac potvrđuje prilikom porudžbine artikala putem ovog web shopa.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Administratori stranica zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave.

Radnja TVITIITI nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na Internet stranicu, zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan, može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.

Radnja TVITIITI zadržava pravo trenutno ukinuti pravo pristupa krajnjem korisniku u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja od strane krajnjeg korisnika.

Radnja TVITIITI neće biti odgovorna za bilo koje pogreške, netačnosti ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio pouzećem ili uplatom na račun, povrat sredstava će se obaviti uplatom na račun kupca koji navede u Obrascu za reklamaciju ili Obrascu za odustanak od ugovora.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini ili po kuriru. Svi povraćaji sredstava se obavljaju posredstvom banke.

Ukoliko je kupac proizvod preuzeo lično vraćanje proizvoda i sredstava vrši se na isti način kako je proizvod plaćen(u gotovini ili uplatom na račun).

Isporuka i Preuzimanje pošiljke

Rok isporuke je promenljiv u zavisnosti od obima posla, praznika, neradnih dana, dostupnosti artikla, nepredviđenih okolnosti i sl.

Kuriri obično zovu pre dolaska na adresu za isporuku.Molimo Vas da u tom periodu budete dostupni na telefon.Ukoliko se ne javite kurir ide dalje,nema mogućnost tog dana da se ponovo vrati na istu adresu .Molimo vas da budete odgovrni i da ostavite broj telefona nekoga ko je uvek dostupan na telefon kako bi kurir što pre isporučio paket.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja, možete je preuzeti i potpisati dostavnicu.

Ukoliko ne preuzmete paket ili odbijete prijem brza pošta nama vraća pošiljku i naplaćuje uvećanu osnovnu poštarinu.Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete paket ili niste sigurni da možete molimo vas da ne poručujete.

Politika reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe, oštećenja,kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da raskine ugovor o kupovini na daljinu.

Sve reklamacije rešavamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 i pravilima dobre prakse.

Situacije koje podležu reklamaciji proizvoda

Izdvojili smo situacije u kojima Vam savetujemo da odbijete da preuzmete ili da naknadno vratite naručeni proizvod, a mi ćemo ustanoviti kako je došlo do greške i pokušati da je ispravimo. Reklamacijama podležu sledeći slučajevi koji se mogu javiti prilikom preuzimanja pošiljke i nakon preuzimanja kada ste paket otvorili kući.

O ovome nas što pre obavestite na telefon 065/300 70 88 ili slanjem maila na adresu info@prodajaigracaka.rs

Ukoliko ste uredno platili i primili pošiljku, a nakon otvaranja paketa ustanovili:

Da ste dobili proizvod koji niste poručili,pogrešan proizvod
Da ste dobili nekompletnu porudžbinu
Da ste dobli proizvod koji je oštećen/polomljen
Da ste dobili proizvod koji ne radi
Molimo da nas obavestite o tome prateći proceduru za reklamaciju proizvoda koja je dole opisana,

a najkasnije 7 dana od preuzimanja pošiljke.

U slučaju da dodje do neke od gorenavedenih situacija, mi ćemo rešiti problem u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

PROCEDURA ZA REKLAMACIJU PROIZVODA

Kupac podnosi reklamaciju preuzimanjem Obrasca za reklamaciju (Reklamacioni list)koji u PDF formatu može preuzeti na sajtu www.prodajaigracaka.rs

Kupac je dužan da prijavi reklamaciju u roku od 7 radnih dana od momenta prijema pošiljke. Savetujemo da uz Obrazac za reklamaciju priložite fotografiju kao dokaz o razlogu reklamiranja.

Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja potvrditi prijem reklamacije i obavestiti kupca o odluci u roku od 8 dana od datuma njenog prijema. Ukoliko traženi proizvod nemamo na stanju i ne možemo ga zameniti, ponudićemo Vam povrat novca preko procedure Odustanka od ugovora.

Ukoliko se reklamacija prihvata i postoji mogućnost zamene za isti ispravan proizvod, kupac je dužan da proizvod vrati prodavcu na adresu navedenu od strane prodavca sa originalnom ambalažom i svom dokumentacijom koju je uz paket dobio(račun i propratna dokumentacija za on-line kupovinu)

Paketi se vraćaju prodavcu istom na način kako su bili preuzeti ličnim povratom ili slanjejm brze pošte od strane prodavca na adresu kupca. Troškove vraćanja proizvoda snosi prodavac.

Po prijemu robe, prodavac će izvršiti pregled iste kako bi ustanovio da li se razlog reklamacije poklapa sa izjavom kupca. Prodavac će zatim kupcu poslati isti nov proizvod na predhodnu adresu bez troškova dostave i otkupa.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije na telefon 065 300 70 88

Uslovi reklamacije

Reklamaciji podležu samo artikli kupljeni putem internet prodavnice prodajaigracaka.rs(posedovanje fiskalnog računa)
Da biste dobili nov proizvod tj. izvršili zamenu artikla, potrebno je da neželjen ili oštećen artikal vratite u njegovom originalnom pakovanju
Ukoliko je oštećenje ili neispravnost posledica Vaše neodgovarajuće ili neodgovorne upotrebe nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju i o tome ćete biti obavešteni
Ukoliko ustanovimo da ste vratili artikal koji nije kupljen kod nas ili ste bili neiskreni u vezi stanja proizvoda, nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju i o tome ćete biti obavešteni

Odluka o reklamaciji

Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana, a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekući račun u zakonski propisanom roku od 14 dana.

Situacije koje ne podležu Reklamaciji proizvoda

Proizvod je polomljen ili oštećen prilikom nepravilnog korišćenja od strane kupca (bacanjem, udaranjem). Većina igračaka je napravljena od plastike i može se polomiti i izgubiti svoju funkciju. Pri naručivanju obratite pažnju na uzrast,potrebe i navike deteta i kupujte u skladu sa njim.
Niste pročitali opis i proizvod ne odgovara Vašim očekivanjima možete vratiti proizvod uz popunjenu izjavu o raskidu ugovora https://prodajaigracaka.rs/propratna-dokumentacija-za-on-line-kupovinu-izjava-o-odustajanju-od-ugovora-o-kupoprodaji-zakljucenog-na-daljinu-reklamacije-prava-i-obaveze/
Kako može doći do greške sa naše strane, tako i kupac može napraviti grešku pri naručivanju. Molimo da detaljno i pažljivo pročitite opise proizvoda pre nego što ih naručite. Reklamacije koje su rezultat nepažnje kupca ne možemo prihvatiti kao našu odgovornost. Na svakoj stranici sa proizvodom imate slike, kratak opis, detaljan opis i ponekad video. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proizvodu a mi nismo u situaciji da vam iste obezbedimo prosledimo ne poručujete.

Pažljivo pročitajte opise i pogledajte slike pre nego što naručite proizvod kako biste izbegli nesporazume i razočarenja.

Proizvode na sajtu nastojimo da opišemo što je preciznije moguće, ali ne možemo garantovati da su svi podaci i fotografije u potpunosti tačni i bez grešaka. Za informacije o proizvodu detaljno čitatimopis,slika je informativnog karaktera.

Ukoliko naručite igračku i daljim pregledom opisa ustanovite da ne želite da nastavite na kupovinom, molimo da nas o tome obavestite na telefon 065 300 7088 u najkraćem mogućem roku kako bismo obustavili slanje paketa i time izbegli nepotrebno plaćanje poštarine.