Tobolac sa kaišem za nošenje

Set sadrži: luk, 3strele, torbicu (tobolac) za strele i metu

materijal-kvalitetna plastika

Luk za svetlo koristi baterije(posebno se kupuju)